5 minuta

Vreme je sporo, za one koji čekaju. Vreme je brzo, za plašljive Vreme je dugo, za one koji tuguju Vreme je kratko, za one koji se raduju Za one koji vole, vreme ne postoji!“ Henry van Dyke Vreme je ono čega svi imamo jednako, svakog dana po 24 sata koja treba da...